Üye Kaydı
 
 
TAAHHÜTNAME 

Özgüder Özel Güvenlik Şirketleri Dayanışma Derneği’ne üye olduğum takdirde, 4708 sayılı Kanun’un öngördüğü görevleri, yetki ve sorumluluk bilinci içinde yerine getireceğimi, meslek ahlakımıza ve kuruluşların saygınlığına gölge düşürmeyeceğimi, derneğimizin vermiş olduğu görevleri yerine getireceğimi, toplantılara geçerli mazeret olmadıkça katılacağımı, varsa mazeretimi yazılı olarak ileteceğimi, derneğimizin karşılaşacağı her türlü sorunun çözümü için üstüme düşen görevlerimi yapacağımı, aidatlarımı belirtilen süre içinde ödeyeceğimi, tüm görevleri yerine getirmediğim takdirde, dernek tüzüğünün hakkımda vereceği karara saygılı olacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Taahhütnameyi kabul ediyorum.

ÜYELİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ
1. NÜFUS CÜZDAN SURETİ (2 ADET)
2. İKAMETGAH (2 ADET)
3. DÖRT ADET RESİM
4. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN RUHSAT SURETİ
5. ŞİRKETİ TEMSİL EDECEK ÜYENİN ŞİRKET YETKİ BELGESİ

ÜYE AİDATLARI

ILK GİRİŞ KAYDIı : 50 YTL Aylık 150- YTL
Yıllık 1800- YTL -Bireysel üye aylık 50-Ytl

ÜYE KAYIT FORMU

 
Adı - Soyadı:
 
Mesleği :
 
Uzmanlık Alanı:
 
Güvenlik Şirketinin Adı:
 
Grubu:
 
Faaliyet Alanı:
 
Adresi:
 
Telefon:
 
İş
 
Ev
 
Cep
 
Fax:
 
eMail:
 
Dernekteki Hangi Komisyonda Görev Alabilirsiniz?
 
Bilimsel Çalışmalarınız:
 
Daha Önceki Görevleriniz:
 
Düşünceler :