Değerli Şirket Sahipleri ve Yöneticileri;

16.12.2005 tarihinde Ankara’da düzenlenen 5188 Sayılı Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Değerlendirme Toplantısına geçirmiş olduğum kalp rahatsızlığı nedeniyle katılamadım.

Derneğimizi sözü geçen toplantıda; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız Burhan ÖKMEN ve Mehmet ERİM Beyler temsil ettiler.

Yazımız ekinde, toplantıda görüşülen konular ve dernek olarak bizim teklifimiz yer almaktadır.

Derneğimizin ekte sunulan teklifleri Başbakan dahil üst düzey yetkililerle görüşülerek bir sonuç alınması için çaba gösterilecektir.
 

Saygılarımızla,

 

O. Nuri GÜNDEŞ
Özel Güvenlik Şirketleri
Dayanışma Derneği
Başkan

 


 Özel Güvenlik Şirketleri Dayanışma Derneği
Başkanı O. Nuri Gündeş'ten uyarı!..

İstanbul, 18.08.2005
NG/89/005
Değerli Özel Güvenlik Şirketleri
Kurucuları ve Yöneticileri

15.12.2004 tarihinde kurulan Özel Güvenlik Şirketleri Dayanışma Derneği, 5188 sayılı yasadan doğan ve cezai müeyyideleri ile şirketleri çok derinden yaralayacak konuların bir süre için ertelenmesinde maddi manevi büyük çabalar harcamıştır.

Yasanın bir ölçüde rahatlatıcı madde değişiklikleri ile 01.01.2006 tarihine kadar bir süre kazanımı görüldüğü kadarı ile hem yöneticilerde hem de şirketlerde bir gevşeme dönemi yaratmıştır.

İncelememize göre işveren ile güvenlik hizmeti veren şirketler arasındaki diyaloglara rağmen birçok işveren şirketin yasanın emrettiği biçimde İl Güvenlik Komisyonuna müracaat etmediği bile müşahade edilmiştir.

Bu hizmet bilinci içinde Derneğimiz bu konuda resmi makamlar nezdinde uyarıcı gerekli ilişkilerde bulunmuş ve sürenin yetmeyeceği biçiminde endişelerimizin olduğu belirlenmiştir

2004 yılı Aralık ayından itibaren yürüttüğümüz hukuki ve idari yollarla sonuca vardığımız yasa değişikliğindeki bazı maddelerin, 01.01.2006 tarihinden sonraki bir süreci kapsayacak şekilde yeniden uzaması gibi bir konu ile karşılaşmamız mümkündür.

Çok çabuk geçen zaman diliminin 4 aylık bitim sürecine girmiş bulunduğumuzdan dernek olarak yasal sıkıntılarla karşılaşma endişesini taşımaktayım. Bu genelge ile eksiklikleri olan şirketlerimizin bir an önce bunları tamamlamaları, uyarıcı ve aydınlatıcı bir biçimde Derneğimizle sıkı bir işbirliği içine girmelerinin hepimizin yararına olacağı kanısındayım.

 

 

 

 

Sizlerden alacağımız teklif, öneri, uyarıcı işlem ve bilgi talepleriniz önemle değerlendirilecek ve vakit geçirmeden yaptığımız özel görüşmelerle resmi olarak dile getirilecektir.

Güvenlik Eğitim kurumları olanların değerlendirmelerine göre yapılan sınavların gecikmeleri, sertifikaların henüz ele geçmeyişi, işveren-güvenlik şirketleri ve İl güvenlik komisyonu işlev zincirinin tam işlemeyişi endişelerimizi güçlendirmektedir. Temel eğitimi veren bazı güvenlik eğitim müesseseleri kazanç sağlama amacı ile güvenlik elemanlarına çok paralı iş vaadinde bulunmaları, bazı ahvalde münferiden bazı ahvalde kitlesel olarak iş yerlerinden ayrılma yoluna sevkettikleri duyulmaktadır. Özel güvenlik şirketleri, aracı kurum başka bir deyişle taşeron firmalardır. İşverenin verdiği aylık ücreti tüm kanuni kesintilerden sona güvenlikçiyi makul bir kar payı ile aktarmaktadırlar.

İşten vaad ile ayırdıkları güvenlikçiler bu mantıkla açıkta kalmakta, bir çoğu eski şirketleri ile pişmanlık anlaşmaşı yollarını aramaktadırlar.Eğer bu konudaki duyumlar doğru ise bu şekil Ticari Etikle bağdaşır bir durum değildir.

Çoğu ahvalde yalnız güvenlikçiler değil, şirketler de yasa karşısında süre kısıtlığı bakımından mağdur duruma düşmektedirler.

Sizlerden ricamız büyük bir önem ve ciddiyet içinde hepimizin konuyu dikkatle ele alıp çizeceğimiz mücadele sürecinde değerli fikirlerinizle katkıda bulunmanızdır.

Saygılarımızla,

 

O. Nuri GÜNDEŞ
Özel Güvenlik Şirketleri
Dayanışma Derneği
Başkan


Değerli Şirket Sahipleri ve Yöneticileri;

 

16.12.2005 tarihinde Ankara’da düzenlenen 5188 Sayılı Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Değerlendirme Toplantısına geçirmiş olduğum kalp rahatsızlığı nedeniyle katılamadım.

Derneğimizi sözü geçen toplantıda; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız Burhan ÖKMEN ve Mehmet N. ERİM Beyler temsil ettiler.

Yazımız ekinde, toplantıda görüşülen konular ve dernek olarak bizim teklifimiz yer almaktadır.

Derneğimizin ekte sunulan teklifleri Başbakan dahil üst düzey yetkililerle görüşülerek bir sonuç alınması için çaba gösterilecektir.
 

Saygılarımızla,

 

 

O. Nuri GÜNDEŞ
Özel Güvenlik Şirketleri
Dayanışma Derneği
Başkan